TP.Biên Hòa hỗ trợ kinh phí cho các ca mắc, người tiếp xúc trực tiếp cách ly tại nhà

Ngày 21-11, UBND TP.Biên Hòa có văn bản số 22692 gửi UBND 30 phường, xã trên địa bàn về việc hướng dẫn hỗ trợ kinh phí cho F 0, F 1 cách ly tại nhà.

Nhân viên y tế P.Tân Phong lấy mẫu xét nghiệm cho 1 trường hợp F 1 cách ly tại nhà trên địa bàn

Theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch , những trường hợp là F 0, F 1 phải điều trị, cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền từ ngày 27-4-2021 đến ngày 31-12-2021 được hỗ trợ tiền ăn 80 ngàn đồng/người/ngày. Riêng trẻ em dưới 16 tuổi là F 0 phải cách ly điều trị do dịch được hỗ trợ thêm 1 lần mức 1 triệu đồng/trẻ.

UBND TP.Biên Hòa hướng dẫn thời gian hỗ trợ cho F 0 (không triệu chứng) cách ly điều trị tại nhà trên địa bàn thành phố tối đa là 10 ngày; hỗ trợ cho F 0 (có triệu chứng, mức độ nhẹ) cách ly điều trị tại nhà tối đa là 14 ngày. Thời gian hỗ trợ cho F 1 cách ly tại nhà tối đa là 14 ngày. Thời điểm áp dụng thực hiện hỗ trợ bắt đầu từ ngày 13-10-2021.

Để được hưởng tiền hỗ trợ, đối với các F 1 cách ly tại nhà đã hoàn thành cách ly, F 0 điều trị tại nhà đã kết thúc điều trị, cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, các trường hợp F 0, F 1 gửi hồ sơ đến UBND phường, xã nơi cư trú, gồm: Quyết định của UBND phường, xã về việc thực hiện cách ly tại nhà (đối với F 1) hoặc thực hiện cách ly điều trị tại nhà (đối với F 0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ); Quyết định của UBND phường, xã về kết thúc cách ly, điều trị tại nhà đối với F 1, F 0; Bản sao một trong các giấy tờ như giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ BHYT, giấy xác nhận mức độ khuyết tật.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31-1-2022. Trong ngày mùng 5 và 20 hằng tháng, UBND phường, xã tổng hợp, lập danh sách đối với F 1, F 0 cách ly, điều trị tại nhà đủ điều kiện hưởng chính sách gửi Phòng LĐ-TBXH thành phố thẩm định. Trong 2 ngày làm việc, Phòng LĐ-TBXH tổng hợp, trình Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ của Phòng LĐ-TBXH, UBND TP.Biên Hòa phê duyệt danh sách và chỉ đạo UBND phường, xã thực hiện chi trả hỗ trợ.

UBND phường, xã có trách nhiệm chi trả đầy đủ chế độ hỗ trợ đối với F 0, F 1, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật đang cách ly, điều trị tại nhà theo danh sách được UBND TP.Biên Hòa phê duyệt.

 

http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202111/tpbien-hoa-ho-tro-kinh-phi-cho-cach-ly-tai-nha-3090429/