Thêm 3 cụm dân cư ở TP Hải Dương phải cách ly y tế

Sáng 18.11, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Triệu Thế Hùng đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với 3 cụm dân cư ở TP Hải Dương.

Cụ thể, cách ly toàn bộ ngõ 91 phố An Ninh, phường Quang Trung với 8 hộ dân, 28 nhân khẩu; thời gian tối thiểu 14 ngày, kể từ 17 giờ ngày 11.11.

Thiết lập vùng cách ly từ nhà số 9 đến số 11 thuộc ngõ 306 đường Nguyễn Văn Linh, khu dân cư số 2, phường Thanh Bình với 6 hộ dân, 21 nhân khẩu; thời gian tối thiểu 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 12.11.

Cách ly một phần phố Vũ Đình Liên (bên chẵn từ số nhà số 2 đến số 10, bên lẻ từ số nhà 3 đến số 11) thuộc khu Thượng Đạt, phường Tứ Minh với 9 hộ dân, 24 nhân khẩu; thời gian tối thiểu 14 ngày kể từ 18 giờ ngày 15.11.

Việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với các khu vực trên nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh giao UBND TP Hải Dương chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ các vùng cách ly trên.

TP Hải Dương hiện có 16 cụm dân cư đang thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch .

 

https://baohaiduong.vn/y-te—suc-khoe/them-3-cum-dan-cu-o-tp-hai-duong-phai-cach-ly-y-te-186951