Thanh Hóa: Dừng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ về việc dừng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới.

Trước đó, UBND tỉnh nhận được Văn bản số 4584/SVHTTDL-DSVH, ngày 16-11-2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề xuất dừng tổ chức các sự kiện trong lễ kỷ niệm 10 năm Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới.

Căn cứ tình hình thực tế và sau khi xem xét đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý dừng việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới gồm 2 sự kiện: Trưng bày triển lãm di sản văn hoá vùng đất Tây Đô với chủ đề “Kinh thành Tây Đô – Lịch sử và văn hóa” và Hội thảo khoa học “10 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Thành Nhà Hồ” dự kiến tổ chức vào ngày 23-11-2021.

 

https://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/dung-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-10-nam-thanh-nha-ho-duoc-unesco-cong-nhan-di-san-van-hoa-the-gioi/148167.htm