Ông Nguyễn Viết Việt quê Nam Đinh được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Ngày 10/2/2022, thay mặt Ban chấp hành Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Kỳ, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội đã trao các Quyết định về tổ chức cán bộ của Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam.

Ông Nguyễn Viết Việt – tân Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam.

Tại buổi trao quyết định, bà Nguyễn Mai Loan, Chánh Văn phòng Hiệp hội đã công bố Quyết định số 019.22/QĐ-VASB của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam về việc đồng ý cho thôi giữ chức vụ Tổng Biên tập đối với ông Vũ Kim Thành, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam.

Sau khi thôi chức vụ Tổng Biên tập, ông Vũ Kim Thành sẽ phụ trách công tác Đảng của Tạp chí với vai trò Bí thư Chi bộ Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Mai Loan cũng đã công bố Quyết định số 020.22/QĐ-VASB về việc bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Viết Việt, Phó Tổng Biên tập Tạp chí giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ Luật Báo chí, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật có liên quan; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam; Căn cứ văn bản của Ban tuyên giáo Trung ương số 2345-CV/BTGTW ngày 19-01-2022 v/v bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam; Căn cứ văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông số 237/BTTTT-CBC ngày 25/1/2022 về việc thỏa thuận bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam; Xét năng lực cán bộ và nhu cầu công tác, Ban chấp hành Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Việt giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 9/2/2022.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Thanh Kỳ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội đã thay mặt Ban chấp hành Hiệp hội cảm ơn những đóng góp rất tích cực của ông Vũ Kim Thành đối với sự vận hành và phát triển Tạp chí trong thời gian giữ chức vụ Tổng Biên tập.

Ông Nguyễn Thanh Kỳ chúc mừng ông Nguyễn Viết Việt được Ban chấp hành, Ban biên tập, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam tín nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập.

Ông Nguyễn Thanh Kỳ, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội trao quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam tới ông Nguyễn Viết Việt.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Viết Việt đã gửi lời cảm ơn tới Ban chấp hành Hiệp hội, cảm ơn ông Vũ Kim Thành và cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam đã tín nhiệm giao trọng trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí.

Tân Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam Nguyễn Viết Việt thay mặt Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên trong tạp chí khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ và thực hiện chỉ đạo của Ban chấp hành Hiệp hội, tiếp tục cố gắng tìm ra những giải pháp để Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam phát triển hơn nữa.

Ông Nguyễn Viết Việt (40 tuổi, quê quán Nam Định) – Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam có Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ nghiệp vụ: Cử nhân Báo chí; Trình độ chính trị: Cử nhân Chính trị, Thạc sỹ Chính trị, Cao cấp lý luận Chính trị; Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Chi bộ.

Ông Nguyễn Viết Việt được Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Biên tập ngày 1/11/2017.

Nguồn: http://daidoanket.vn/bo-nhiem-ong-nguyen-viet-viet-giu-chuc-vu-tong-bien-tap-tap-chi-dien-tu-kinh-te-chung-khoan-viet-nam-5679438.html?fbclid=IwAR2RkiXDaFxw4U_Mt9MbPl5gVD3BORqqrky5Wk1avUMzS0AM_xzpDcAgp5M