Nông dân Hải Dương trúng lớn, giá na cao gấp đôi, lãi hàng trăm triệu mỗi hecta

So với na chính vụ, dù sản lượng chỉ bằng một nửa nhưng giá bán na vụ đông cao gấp đôi. Hiện thương lái thu mua từ 18.000 – 25.000 đồng/kg.

Na vụ đông được bọc từng quả để hạn chế tác động của thời tiết đến mẫu mã, chất lượng

Theo Chủ tịch Hội Nông dân phường Bến Tắm (Chí Linh), na vụ đông đang cho thu hoạch, sản lượng đạt từ 5-7 tấn/ha (tương đương năm trước). Do ảnh hưởng của dịch nên giá na giảm từ 10.000-15.000 đồng/kg so với vụ đông năm trước nhưng tiêu thụ vẫn thuận lợi. Nông dân thu lãi từ 100 – 150 triệu đồng/ha trồng na.
tieu
Phường Bến Tắm có khoảng 200 ha trồng na, nhiều nhất TP Chí Linh. Na được trồng ở phường Bến Tắm có chất lượng ngon ngọt hơn những vùng khác và được lựa chọn là sản phẩm OCOP 3 sao. Hội Nông dân phường đang có kế hoạch xây dựng vùng trồng na theo tiêu chuẩn VietGAP để nâng cấp lên sản phẩm OCOP 4 sao vào năm 2022.

 

https://baohaiduong.vn/nong-nghiep—nong-thon/nong-dan-thu-lai-tu-100—150-trieu-dongha-na-vu-dong-187378