NLĐ Bắc Giang nhận hỗ trợ 534 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Bắc Giang – Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24.9.2021 của Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch  từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, từ ngày 1.10, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng hướng dẫn doanh nghiệp, đơn vị, người lao động thụ hưởng chính sách hỗ trợ.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng phần mềm VSSID. Ảnh: Nguyễn Huyền

Đến nay, đã giải quyết chi hỗ trợ cho 235.322 lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền lên đến 534 tỉ đồng với các mức hưởng từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng/trường hợp.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp như: Giảm trừ đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch  từ 1% xuống bằng 0%. Cụ thể, số đơn vị, doanh nghiệp được giảm trừ mức đóng là 3.519 đơn vị, số lao động được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp là 267.652 lao động từ quỹ tiền lương từ ngày 1.10.2021 đến ngày 30.9.2022 với số tiền dự tính trên 165 tỉ đồng.

Để thuận lợi cho người lao động, doanh nghiệp, đơn vị nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai các giải pháp để người lao động nhận được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp nhanh nhất như: Thành lập Tổ công tác về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch ; tập trung nhân lực cao cho việc giải quyết hồ sơ đề nghị trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, hồ sơ qua bưu điện, trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã hỗ trợ người lao động cài đặt phần mềm VSSID – ứng dụng Bảo hiểm xã hội số để người lao động có thể nhận trợ cấp thông qua hình thức trực tuyến chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của người được hưởng.

Cùng với đó, kịp thời báo cáo, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để tổ chức, thực hiện; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin… với tinh thần rút ngắn thời gian giải quyết đến hết tháng 11.2021 để người lao động, người sử dụng lao động nhận được hỗ trợ một cách sớm nhất.

Chính sách này đã góp phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, hỗ trợ chủ sử dụng lao động giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, phục hồi, duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

 

 

https://laodong.vn/ldld-bac-giang/nld-bac-giang-nhan-ho-tro-534-ti-dong-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-974826.ldo