Kỷ luật Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Chiều 22/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Nai đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Vy Vũ Hồng Thảo, Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở Nội vụ do liên quan đến một số vi phạm…

Cùng với việc thi hành kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ theo thẩm quyền.

Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai xác định, bà Vy Vũ Hồng Thảo với vai trò Đảng ủy viên cùng chịu trách nhiệm với những vi phạm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ trong lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở cơ quan, nội bộ thiếu thống nhất, có diễn biến tư tưởng và phát sinh nhiều đơn thư tố cáo. Với vai trò Phó giám đốc Sở Nội vụ, bà Thảo đã vi phạm các quy định về công tác quản lý văn thư, quy định về đánh giá cán bộ, công chức đối với Văn phòng Sở.

Bà Thảo (trái) trong một lần trao Bằng khen đột xuất của UBND tỉnh Đồng Nai cho người dân.

Ngoài ra, với vai trò Phó giám đốc Sở phụ trách tài chính và thời điểm là Trưởng ban Thi đua – khen thưởng tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tài chính; tác phong thiếu gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm nêu gương, vi phạm Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về văn hóa trong Đảng và văn hóa nơi công sở. Những vi phạm của bà Thảo làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan Sở Nội vụ và uy tín cá nhân.

Ông Nguyễn Thanh Tú với vai trò Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ, chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu đối với khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, trong xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, quy chế dân chủ cơ sở cơ quan, nội bộ thiếu thống nhất, có diễn biến tư tưởng và phát sinh nhiều đơn thư tố cáo.

Với vai trò Giám đốc Sở Nội vụ, ông Nguyễn Thanh Tú lãnh đạo, điều hành không tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ cơ sở cơ quan; sửa đổi các quy chế làm việc, quy định chế độ làm việc của các đơn vị trực thuộc không đúng quy định, dẫn đến nội bộ Sở Nội vụ thiếu thống nhất; vi phạm trong thực hiện quy định về công tác cán bộ, thi đua – khen thưởng và nguyên tắc tài chính.

 

https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/ky-luat-pho-giam-doc-so-noi-vu-tinh-dong-nai–i635667/