Hòa Bình: UBND tỉnh công bố cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2746/QĐ-UBND, ngày 24/11/2021 về việc công bố cấp độ dịch hiện tại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ảnh minh họa

Theo đó, đến ngày 24/11, đối với cấp xã, tỉnh Hòa Bình có 146 xã cấp độ 1; 2 xã cấp độ 2; 1 xã cấp độ 3 và 2 xã cấp độ 4. Đối với cấp huyện, thành phố, tỉnh Hòa Bình có 9 huyện, thành phố gồm: Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy, Mai Châu, Đà Bắc và TP Hòa Bình cấp độ 1 và 1 huyện là Lương Sơn cấp độ 2. Toàn tỉnh cấp độ 1.

Cụ thể: Có 2 xã cấp độ 4 là xã Cao Dương (Lương Sơn) và xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi); xã Thu Phong (Cao Phong) cấp độ 3; xã Sủ Ngòi (phường Quỳnh Lâm) – TP Hòa Bình và xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) cấp độ 2.

Trong đó, cấp độ 1 (tương ứng với màu xanh) là nguy cơ thấp; mức độ 2 (tương ứng với màu vàng) là nguy cơ trung bình; cấp độ 3 (tương ứng với màu cam) là nguy cơ cao; cấp độ 4 (tương ứng vơi màu đỏ) là nguy cơ rất cao.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai các biện pháp các hoạt động tương ứng phù hợp với cấp độ dịch theo quy định.

 

http://baohoabinh.com.vn/219/159959/UBND-tinh-cong-bo-cap-do-dich-tren-dia-ban-tinh.htm