Hòa Bình: Thông báo mới về cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế vừa ban hành Thông báo số 150/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh cập nhật đến 12 giờ 00 ngày 14/12.

Theo đó, tỉnh được đánh giá ở mức cấp độ 2. Đối với cấp huyện, có 5 địa bàn cấp độ 1; 4 địa bàn cấp độ 2; 1 địa bàn cấp độ 3 và không có địa bàn cấp độ 4. Đối với cấp xã có 116 địa bàn cấp độ 1; 17 địa bàn cấp độ 2; 13 địa bàn cấp độ 3 và 5 địa bàn cấp độ 4.

Ảnh minh họa

Cụ thể, 5 địa bàn cấp độ 1 gồm: Cao Phong, Tân Lạc, Kim Bôi, Yên Thuỷ, Lạc Thuỷ. Có 4 địa bàn cấp độ 2: Đà Bắc, Lạc Sơn, Mai Châu và TP Hòa Bình. Địa bàn cấp độ 3 là huyện Lương Sơn.

Đối với cấp xã, 13 địa bàn cấp độ 3: Cao Sơn, Nhuận Trạch, thị trấn Lương Sơn, Hòa Sơn, Cư Yên, Thanh Cao (Lương Sơn); Thịnh Lang, Tân Hòa, Phương Lâm (TP Hoà Bình); thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc); Xuất Hóa (Lạc Sơn); Nà Phòn, Tòng Đậu (Mai Châu). 5 địa bàn cấp độ 4: Nánh Nghê (Đà Bắc); Định Cư (Lạc Sơn); Cao Dương (Lương Sơn); Đồng Tiến (TP Hoà Bình); Pà Cò (Mai Châu).

Trong đó, cấp độ 1 (tương ứng với màu xanh) là nguy cơ thấp; cấp độ 2 (tương ứng với màu vàng) là nguy cơ trung bình; cấp độ 3 (tương ứng với màu cam) là nguy cơ cao; cấp độ 4 (tương ứng với màu đỏ) là nguy cơ rất cao.

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/306/160672/Thong-bao-moi-ve-cap-do-dich-Covid-19tren-dia-ban-tinh.htm?fbclid=IwAR1P0FIPj2s5NLnb0tFiQsyWT7TuufxBHHPNGc_lzCnzrb09owCRSYAIr5k