Hòa Bình: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch

Tỉnh ủy vừa ban hành Quyết định số 451/QĐ-TU, ngày 26/11/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch (BCĐ PCD) tỉnh.

Theo đó, đồng chí Ngô Văn Tuấn, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh là Trưởng BCĐ. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ. Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế làm Phó trưởng BCĐ.

Ảnh minh họa

Thành viên BCĐ PCD tỉnh gồm 32 đồng chí là lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan Đảng, đoàn thể, MTTQ, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành, Bí thư các Huyện, Thành ủy; cơ quan báo chí truyền thông; các ban quản lý, chi cục, trung tâm thuộc các sở, ngành liên quan và các đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh.

BCĐ có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát, PCD theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ Quốc gia PCD, các ban, bộ, ngành ở T.Ư có liên quan và Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; bảo đảm cung cấp đủ thuốc, phương tiện vật tư y tế, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động PCD; chịu trách nhiệm về công tác PCD trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ các địa phương khác khi cần thiết theo chủ trương của T.Ư. BCĐ hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, có quy chế hoạt động riêng, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí Trưởng BCĐ, các đồng chí Phó trưởng BCĐ được sử dụng con dấu của cơ quan mình trong ban hành các văn bản của BCĐ. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo là Sở Y tế.

Trung tâm Chỉ huy PCD tỉnh là đơn vị trực thuộc BCĐ, hoạt động theo quy chế làm việc của BCĐ do Chủ tịch UBNQ tỉnh quyết định thành lập đồng thời làm Chỉ huy trưởng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh là các Phó Chỉ huy; ứng trực 24/24h và thực hiện nhiệm vụ tổng chỉ huy, tiếp nhận, xử lý mọi thông tin liên quan đến PCD trên địa bàn tỉnh; báo cáo BCĐ khi có các tình huống khẩn cấp hoặc vượt quá thẩm quyền xử lý của Trung tâm.

Tổ giúp việc của BCĐ gồm 3 thành viên là Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Phó Giám đốc Sở Y tế.

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/11/160152/Dong-chi-Bi-thu-Tinh-uy-lam-Truong-Ban-chi-dao-phong-chong-dich-Covid-19-tinh.htm?fbclid=IwAR3jr4Mx9_jmlC752NnklQ5Mjq59AZ7GELu_V2LcbtUdZvrt0Cv53knuhLM