Hạn chót để người lao động nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 31-12-2021 là hạn cuối nhận tiền hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động chưa nhận hỗ trợ cần lưu ý những mốc thời gian dưới đây.

Theo BHXH Việt Nam, tính đến hết ngày 8-11, BHXH các tỉnh, thành phố đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho trên 10,3 triệu lao động với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 24,6 tỉ đồng.

Theo dự tính, vẫn còn khoảng 3 triệu lao động chưa nhận được tiền hỗ trợ. Những người lao động chưa nhận được hỗ trợ cần lưu ý hạn cuối nhận được tiền với người đang đi làm là 30-11-2021.

Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định chậm nhất là ngày 10-11, các doanh nghiệp phải hoàn thành việc gửi danh sách người lao động thuộc diện được hỗ trợ nếu có điều chỉnh.

Người lao động đến làm thủ tục nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội – Ảnh: TTXVN

Chậm nhất là sau 20 ngày, cơ quan BHXH sẽ thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động (theo điểm b, c khoản 1 Điều 3 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg).

Như vậy, chậm nhất khoảng ngày 30-11-2021, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp sẽ nhận được tiền hỗ trợ. Như vậy, người lao động cần lưu ý mốc thời gian này, nếu hồ sơ đã nộp đầy đủ và hợp lệ, người lao động sẽ nhận được tiền hỗ trợ chậm nhất vào thời điểm này.

Sau ngày 30-11-2021 tới đây, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp chưa nhận được tiền hỗ trợ thì phải chủ động đi làm thủ tục, như đối với trường hợp người lao động đã nghỉ việc, dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Để làm thủ tục này, người lao động in đơn theo mẫu số 4, điền đầy đủ thông tin và nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất.

Ngoài ra, người lao động có thể làm trực tuyến qua ứng dụng VssID hoặc trên Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hơn 10,3 triệu lao động với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 24,6 tỉ đồng

Theo BHXH Việt Nam có khoảng 13 triệu người lao động được hưởng hỗ trợ theo nghị quyết 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch, với khoảng 38.000 tỉ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Người lao động thụ hưởng từ gói hỗ trợ này là những người đang tham gia BHTN tại thời điểm 30-9-2021 và người lao động đã bảo lưu thời gian tham gia BHTN từ 1-1-2020 tới hết 30-9-2021 – thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch.

Đối với đơn vị sử dụng lao động được giảm đóng vào Quỹ BHTN từ 1% xuống 0% trong thời gian 12 tháng (từ 1-10-2021 đến 30-9-2022) sẽ không phát sinh thủ tục hành chính.

 

https://nld.com.vn/cong-doan/han-cuoi-nhan-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-20211115153911583.htm