Hải Phòng chuẩn bị tiêm mũi 3

Các trường hợp được ưu tiên tiêm mũi tăng cường sẽ là người cao tuổi, mắc bệnh nền hoặc nhân viên y tế.

Mới đây, Sở Y tế Hải Phòng đã có văn bản gửi các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm cho người dân, trong đó có hướng dẫn triển khai tiêm mũi bổ sung và nhắc lại.

Cụ thể, Hải Phòng đặt mục tiêu hoàn thành bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 12 tuổi trở lên trước này 20/12 tới. Đồng thời tiêm mũi 2 cho nhóm đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

Trước đó, TP.HCM là địa phương đầu tiên triển khai tiêm mũi tăng cường cho người dân. Ảnh: Duy Hiệu.

Về mũi bổ sung, thành phố sẽ tiêm cho nhóm từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên người trên 50 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản, có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng (như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng…).

Loại được sử dụng cho mũi bổ sung sẽ giống liều cơ bản hoặc mRNA (Pfizer). Khoảng cách tiêm mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản là 28 ngày.

Với mũi nhắc lại, đối tượng tiêm là người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung. Hải Phòng cũng ưu tiên người trên 50 tuổi, có bệnh nền, cần được chăm sóc dài hạn tại cơ sở y tế hoặc trường hợp trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân , nhân viên y tế.

Loại được sử dụng cho mũi nhắc lại được phân thành 3 trường hợp:

– Nếu mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại , mũi nhắc lại sẽ được tiêm loại đó hoặc mRNA (Pfizer).

– Nếu từng tiêm các loại khác nhau, mũi nhắc lại sẽ sử dụn mRNA (Pfizer).

– Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là của Sinopharm, mũi nhắc lại có thể dùng cùng loại đó, mRNA (Pfizer) hoặc vector virus (AstraZeneca).

Khoảng cách tiêm mũi nhắc lại là ít nhất 6 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc bổ sung.

 

https://zingnews.vn/hai-phong-chuan-bi-tiem-mui-3-post1283247.html