Đồng Nai chấm dứt nhiều thỏa thuận địa điểm đầu tư, giám sát nhiều dự án ở Nhơn Trạch

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch – Đầu tư thông báo việc hết hiệu lực thỏa thuận địa điểm tại 6 dự án, giám sát và đề xuất xử lý theo quy định với một số dự án khác.

6 dự án hết hiệu lực thỏa thuận địa điểm

Sở Kế hoạch – Đầu tư (KHĐT) tỉnh Đồng Nai có văn bản số 4321 gửi Văn phòng UBND tỉnh Sở TNMT, Sở Xây dựng, UBND huyện Nhơn Trạch cùng các chủ đầu tư dự án trên địa bàn huyện Nhơn Trạch về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 11263 đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Huyện Nhơn Trạch đang có nhiều dự án hạ tầng giao thông giúp kết nối với Quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây. Trong ảnh: Đường BOT 319 nối trung tâm huyện Nhơn Trạch với cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây. Ảnh: Trường Nguyên.

Theo đó, Sở KHĐT thông báo 3 dự án hết hiệu lực thỏa thuận địa điểm ở huyện Nhơn Trạch là dự án Khu dân cư tại xã Phước An, Dự án Khu thương mại dịch vụ tại xã Phước Thiền của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Địa ốc Long Đằng; Dự án Bến xe theo quy hoạch tại xã Phú Hội của Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng Nai.

Theo đó, các dự án trên đã hết thời hạn thỏa thuận địa điểm, tuy nhiên nhà đầu tư chưa thực hiện các thủ tục đầu tư liên quan. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 33/2018 về việc bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh liên quan đến trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Do đó, văn bản thỏa thuận địa điểm các dự án trên không còn hiệu lực pháp lý. Trường hợp các doanh nghiệp mong muốn tiếp tục thực hiện dự án, phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, có 3 dự án khác cũng hết hiệu lực thỏa thuận địa điểm, không có cơ sở xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đã được Sở thông báo trước đó là: Dự án Kho xăng dầu và Cảng chuyên dùng xăng dầu tại xã Phú Hữu của Công ty TNHH TM-Vận tải xăng dầu Minh Tấn; Dự án Cảng dịch vụ hàng hải khu vực cảng biển nhóm 5 tại xã Phước Khánh của Công ty TNHH TM Thiên Thạch; Dự án Bến cảng tổng hợp – hệ thống kho bãi hàng hóa tại xã Phước Khánh của Công ty CP Vận tải dầu khí Việt Nam.

Giám sát, xử lý nhiều dự án bất động sản

Tại văn bản chỉ đạo số 11263 của UBND tỉnh Đồng Nai, có 3 dự án khu dân cư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đó là dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Viễn Dương; Dự án Khu dân cư tại xã Phú Hội của Công ty Cổ phần Địa ốc Toàn Thành Phú Hội (trước đây là Công ty Cổ phần Địa ốc Toàn Thành, diện tích 4 ha); Dự án Khu dân cư tại xã Phú Hội của Công ty Cổ phần Địa ốc Toàn Thành Phú Hội (trước đây là Công ty Cổ phần Văn Lang, diện tích 4 ha).

Tuy nhiên, các dự án trên đã hết tiến độ thực hiện. UBND tỉnh giao các sở ngành liên quan kiểm tra, giám sát các dự án trên, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Dự án Khu dân cư tại xã Phú Hội của Công ty TNHH La Mã, đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 1/4/2011. Đến tháng 7/2021, UBND tỉnh xin ý kiến Bộ KHĐT hướng dẫn về trường hợp các dự án đã được thỏa thuận địa điểm.

Sau khi có ý kiến hướng dẫn của Bộ, Sở KHĐT sẽ nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan kiểm tra giám sát tình hình thực hiện dự án, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xử lý đối với dự án Khu dân cư thương mại đô thị mới tại xã Long Tân và xã Phú Hội của Công ty TNHH Địa ốc Chợ Lớn.

Đối với các dự án lập quy hoạch chi tiết Khu dân cư tại xã Phước An của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Quốc tế Sài Thành, doanh nghiệp này được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối với khu vực 58,8 ha tại xã Phước An vào năm 2012.

Tuy nhiên, đến nay Công ty chưa nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án nên không có cơ sở tiếp tục xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án trên.

Dự án Khu chợ và dân cư Dân Xuân tại thị trấn Hiệp Phước của Công ty Cổ phần Bất động sản Dân Xuân, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở KHĐT rà soát hồ sơ dự án, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xử lý.

 

https://congluan.vn/dong-nai-cham-dut-nhieu-thoa-thuan-dia-diem-dau-tu-giam-sat-nhieu-du-an-o-nhon-trach-post167342.html