Đà Nẵng tăng cường thanh tra BHXH, đảm bảo quyền lợi người lao động

Ngày 17.11, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản về việc tăng cường công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn (BHTN) trên địa bàn.

BHXH Đà Nẵng tăng cường thanh tra, đảm bảo quyền lợi người lao động.

Trong văn bản gửi đi, UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo Sở LĐTBXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN bằng nhiều hình thức để người lao động, người sử dụng lao động hiểu rõ về quyền, trách nhiệm tham gia và hưởng các chế độ BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN…

Ngoài ra, Sở LĐTBXH cần phối hợp với BHXH thành phố đối chiếu, rà soát, thanh tra, kiểm tra yêu cầu người sử dụng lao động tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; tham mưu xây dựng chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHTN để đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hằng năm; hướng dẫn việc rà soát, lập danh sách cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người có công cách mạng, người hưởng trợ cấp BTXH hàng tháng…

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo BHXH TP.Đà Nẵng tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quy định; phối hợp với Sở LĐTBXH rà soát, xác minh, thu hồi dứt điểm số tiền hưởng BHTN sai quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện thanh tra,

Kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN các hành vi trốn đóng, nợ đọng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT, BHTN; các trường hợp lợi dụng ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 để có hành vi vi phạm, trục lợi BHXH, BHTN.

Chủ trì, phối hợp với Sở LĐTBXH, Sở KHĐT, Sở Tài chính, LĐLĐ , Thanh tra, Công an, Cục thuế thành phố tổ chức việc đối chiếu, rà soát, thanh tra, kiểm tra yêu cầu người sử dụng lao động tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Xử lý nghiêm các doanh nghiệp báo cáo đã đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, đã nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ để đưa vào chi phí hợp lý giảm trừ thuế nhưng thực tế chưa đóng hoặc nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Đặc biệt, UBND TP.Đà Nẵng lưu ý BHXH thành phố cần tập hợp hồ sơ, tài liệu đối với các đơn vị có hành vi trốn đóng, gian lận, trục lợi BHXH, BHYT, BHTN chuyến cơ quan điều tra xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự.

Nguồn: https://laodong.vn/cong-doan/da-nang-tang-cuong-thanh-tra-bhxh-dam-bao-quyen-loi-nguoi-lao-dong-974727.ldo