Đà Nẵng mở rộng đối tượng nhận hỗ trợ gói 26.000 tỷ đồng

Quyết định 33 nới lỏng và tạo điều kiện cho người lao động được hỗ trợ trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 33 sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 23 hỗ trợ thêm đối tượng người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch. Hiện thành phố Đà Nẵng đang rà soát, triển khai chi trả đối với các đối tượng được mở rộng.

Quyết định 33 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung đối tượng hỗ trợ là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật là ca mắc hoặc người liên quan trực tiếp với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Đà Nẵng mở rộng đối tượng nhận hỗ trợ gói 26.000 tỷ.

Quyết định này cũng mở rộng hỗ trợ đối tượng hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, những người bán hàng rong, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh được hỗ trợ 1 lần duy nhất với mức 3 triệu đồng.

Cũng theo Quyết định mới, lao động chấm dứt hợp đồng chỉ cần nộp bản sao giấy tờ như hợp đồng lao động, quyết định thôi việc, không cần chứng thực hay có bản chính đi kèm.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, hiện có hơn 100 doanh nghiệp với khoảng 2000 lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Quyết định 33.

Ông Nguyễn Văn An- Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở đang khẩn trương triển khai rà soát, làm hồ sơ để chi trả theo quy định.

“Quyết định 33 nới lỏng và tạo điều kiện cho người lao động được hỗ trợ trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch. Đây là một quyết định tạo điều cho an sinh xã hội, tính nhân tốt với người lao động” – ông Nguyễn Văn An cho biết./.

Nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/da-nang-mo-rong-doi-tuong-nhan-ho-tro-goi-26000-ty-dong-906411.vov