Đà Nẵng: Đảm bảo 90% các khiếu nại của người tiêu dùng được tiếp nhận, xử lý

Giai đoạn 2021 – 2025, trong công tác triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, TP. Đà Nẵng tăng cường công tác đánh giá hàng hóa, chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng; kiểm tra, xử lý vi phạm; xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ người tiêu dùng đảm bảo ít nhất 90% các khiếu nại của người tiêu dùng được tiếp nhận, xử lý.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ người tiêu dùng, trong giai đoạn 2021 – 2025 TP. Đà Nẵng tăng cường công tác đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng; thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm.

TP. Đà Nẵng sẽ tăng cường đánh giá chất lượng hàng hóa cũng như kiểm tra, xử lý những hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng

Trong đó, Sở Công Thương thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các quy chế phối hợp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; chú trọng phối hợp trong kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ hàng hóa tiêu dùng cũng như thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm nhất là trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng; triển khai xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của thành phố.

Đi cùng với đó, TP. Đà Nẵng sẽ xây dựng các chương trình kế hoạch hàng năm về thanh tra, kiểm tra, giám sát và ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng tại thành phố. Tăng cường kiểm soát, hạn chế không để lưu thông trên thị trường hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng hoặc có nguy cơ mất an toàn cho người tiêu dùng. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng; ngăn chặn tận gốc các hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại, vi phạm quyền gười tiêu dùng qua biên bới, trên không, trên các vùng biển, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế.

Song song với kiểm tra, xử lý vi phạm, TP. Đà Nẵng sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó, ứng dụng công nghệ số để tiếp nhận trực tuyến các yêu cầu, phản ánh khiếu nại và giải quyết các yêu cầu, phản ánh, khiếu nại giữa hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng trực tuyến; hỗ trợ công tác giải quyết khiếu nại và tranh chấp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đưa ra các cảnh báo về các hành vi kinh doanh, tiêu dùng không an toàn hoặc về các hàng hóa, dịch vụ có khả năng gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, tính mạng, tài sản của người tiêu dùng.

Ngoài ra, tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện và kết nối hệ thống, hỗ trợ người tiêu dùng trên địa bàn thành phố; triển khai các chương trình khuyến khích doanh nghiệp thực hiện quy tắc đạo đức ứng xử với người tiêu dùng, tiêu chí, chuẩn mực trong kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi ích của người tiêu dùng; chủ động tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế; thúc đẩy hoạt động kinh doanh và bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ.

TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025, 90% các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận và xử lý

Theo kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn TP. Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025, hàng năm, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng quyền của người tiêu dùng Việt Nam; ít nhất 200 người được tham gia các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mỗi năm; tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho người làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thực hiện hoạt động khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ để thông tin, cảnh báo cho người tiêu dùng; đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử; khuyến khích kinh doanh tiêu dùng bền vững. Mục tiêu đến năm 2025, bảo đảm 90% các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Nguồn: https://congthuong.vn/da-nang-dam-bao-90-cac-khieu-nai-cua-nguoi-tieu-dung-duoc-tiep-nhan-xu-ly-167633.html