Bí thư Hải Dương chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp

Sáng 21.1, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 52 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì hội nghị lần thứ 52 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng các khu công nghiệp: Đại An mở rộng, Lai Cách giai đoạn 1, Tân Trường mở rộng và Kim Thành; phương án sắp xếp, sáp nhập, chia tách một số thôn, khu dân cư.

Nhất trí chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng các khu công nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu khi xây dựng phương án điều chỉnh phải cập nhật các quy hoạch mới nhất trong các quy hoạch vùng huyện đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh phải giảm thiểu tối đa sự chồng lấn giữa quy hoạch các khu công nghiệp với các quy hoạch khác; giảm thiểu những khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Rà soát thật kỹ diện tích mở rộng để phù hợp với quy hoạch các phân khu, bảo đảm các chỉ tiêu về cây xanh, đất công cộng. Hoàn thành phương án điều chỉnh quy hoạch cục bộ các khu công nghiệp một cách tổng thể. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất, chủ trương đầu tư các tuyến đường kết nối liên vùng tỉnh đi qua các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thống nhất trong toàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh tầm quan trọng của tốc độ thực hiện các công việc và yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng các khu công nghiệp; có bảng tiến độ cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện theo đúng “5 rõ”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí chủ trương sắp xếp một số thôn, khu dân cư trong tỉnh. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, căn cứ điều kiện và đề nghị của địa phương để sắp xếp các thôn, khu dân cư theo đúng quy định, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, điều kiện thực tế của địa phương; tạo đồng thuận cao trong nhân dân và góp phần thúc đẩy các công việc, phong trào tại các thôn, khu dân cư. Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng hướng dẫn thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể sau khi sắp xếp các thôn, khu dân cư.

 

https://baohaiduong.vn/tin-tuc/day-nhanh-tien-do-hoan-thanh-dieu-chinh-quy-hoach-cac-khu-cong-nghiep-193668