10 doanh nghiệp đóng góp ngân sách cao nhất Quảng Bình

Theo báo cáo từ Sở Công Thương Quảng Bình, trong năm 2021, các doanh nghiệp trong ngành Công Thương đã nộp ngân sách chiếm tỷ trọng cao so với các doanh nghiệp toàn tỉnh.

Công ty Xăng dầu Quảng Bình đứng đầu trong các doanh nghiệp đóng góp ngân sách nhiều nhất cho tỉnh Quảng Bình với 297,9 tỷ đồng.

Theo báo cáo từ Sở Công Thương Quảng Bình, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2021 tăng 5,4% so với năm 2020. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 4,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,5%; sản xuất và phân phối điện tăng 20,3%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) năm 2021 đạt 13.868 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2020.

Năm 2021, hoạt động thương mại, dịch vụ gặp khó khăn bởi dịch bệnh có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, trong quý IV/2021, lĩnh vực này đạt nhiều kết quả tốt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 47.275 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 42.257 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2020.

Điện gió B&T vừa phát điện thương mại 2 tháng nhưng cũng đóng góp cho ngân sách tỉnh Quảng Bình với 28,5 tỷ đồng.

Trong năm 2022, cùng với việc nghiêm túc triển khai thực hiện các giải pháp của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh, Sở Công Thương Quảng Bình đề ra các giải pháp để tập trung chỉ đạo. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp; phát triển thương mại nội địa; đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu.

Ngoài ra, Sở Công Thương Quảng Bình cũng sẽ tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương nhằm giải quyết nhanh gọn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

Top 10 đơn vị đóng góp ngân sách cao nhất tỉnh Quảng Bình gồm:

1. Công ty Xăng dầu Quảng Bình 297,9 tỷ đồng

2. Công ty CP Dầu khí Vũng Áng 50,9 tỷ đồng

3. Công ty CP VLXD Việt Nam 33,7 tỷ đồng.

4. Công ty TNHH MTV Xi măng Sông Gianh 52,2 tỷ đồng

5. Công ty Bia HN-QB 23,1 tỷ đồng

6. Công ty CP Điện gió B&T 28,5 tỷ đồng (02 tháng)

7. Công ty Điện lực Quảng Bình 26,7 tỷ đồng

8. Công ty CP XNK Quảng Bình 26 tỷ đồng

9. Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân – Nhà máy xi măng Vạn Ninh 14,4 tỷ đồng

10. Xí nghiệp may XK Hà Quảng 11,8 tỷ đồng

 

https://thuonghieucongluan.com.vn/10-doanh-nghiep-dong-gop-ngan-sach-cao-nhat-quang-binh-la-nhung-doanh-nghiep-nao-a161655.html